Lưu ý: Nếu có góp ý bổ sung vui lòng liên hệ: lamchutaichinh.vn@gmail.com

Công ty VAMC là gì? Công ty VAMC xử lý nợ xấu như thế nào?

5/5 - (1 bình chọn)
830 Views

Khi đọc tin tức về thị trường tài chính, ngân hàng; ngoài những con số nổi bật như tăng trưởng tín dụng, tổng tài sản…một chỉ số quan trọng thường được nhắc đến, thể hiện sức khỏe của doanh nghiệp là tỉ lệ nợ xấu. Một cái tên thường đi kèm theo các thông tin về nợ xấu là công ty mua bán nợ VAMC.

Vậy Công ty VAMC là gì? Công ty VAMC xử lý nợ xấu như thế nào? Đây chắc hẳn là thắc mắc của không ít người khi tình hình kinh tế thị trường ngày càng sôi động kéo theo không ít nợ xấu như hiện nay.

Cùng chúng tôi đi tìm lời giải cho những thắc mắc này qua bài viết dưới đây nhé!

Công ty VAMC là gì?

VAMC là viết tắt của cụm từ “Vietnam Asset Management Company” – công ty TNHH 1 thành viên chuyên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt.

Trụ sở công ty VAMC
Trụ sở công ty VAMC

Gọi đơn giản VAMC chính là công ty quản lý tài sản Việt, là một trong những công cụ đặc biệt của Nhà nước giúp:

 • Xử lý nhanh nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính
 • Giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp
 • Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý nền kinh tế.

VAMC hoạt động theo nguyên tắc lấy thu bù chi, không vì mục tiêu lợi nhuận; công khai, minh bạch; hạn chế rủi ro và chi phí trong xử lý nợ xấu.

Các bước hoạt động của công ty đảm bảo tuân theo Nghị định 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quyết định số 843/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và quyết định số 1459/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Xem thêm: Cách kiểm tra nợ xấu

Chức năng của VAMC ra sao?

Chức năng của VAMC
Chức năng của VAMC

Có lẽ cái tên của công ty cũng đã nói lên hoạt động cốt lõi của VAMC, đó là thu mua nợ xấu từ các tổ chức tài chính, tuy nhiên để có cái nhìn cụ thể hơn về các chức năng của họ, bạn có thể tham khảo danh sách sau:

 • Mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
 • Thu hồi nợ, đòi nợ và rao bán nợ, tài sản bảo đảm.
 • Cơ cấu lại khoản nợ, chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần của khách hàng vay;
 • Đầu tư, sửa chữa, khai thác, sử dụng, cho thuê tài sản bảo đảm đã được Công ty Quản lý tài sản thu nợ;
 • Quản lý khoản nợ xấu đã mua và kiểm tra quản lý các tài sản bảo đảm có liên quan đến khoản nợ xấu.
 • Tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản;
 • Tổ chức bán đấu giá tài sản;
 • Bảo lãnh cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vay vốn của tổ chức tín dụng;

VAMC xử lý nợ xấu như thế nào?

Hoạt động xử lý nợ xấu của VAMC
Hoạt động xử lý nợ xấu của VAMC

VAMC được tạo nên nhằm giải quyết tình trạng nợ xấu của nền kinh tế. Thông thường VAMC sẽ mua lại nợ xấu từ các công ty tín dụng sau đó giải quyết vấn đề theo cách tối ưu nhất.

Thời gian giải quyết nợ xấu trung bình kéo dài 5 năm với tiềm lực kinh tế mạnh trích từ ngân sách quốc gia.

Để giải quyết nợ xấu ổn định nền kinh tế, VAMC đã và đang thực hiện các hoạt động sau:

Biện pháp cơ cấu lại nợ xấu

Tại điều 17 luật này quy định biện pháp cơ cấu lại nợ xấu, hỗ trợ khách hàng vay vốn của công ty quản lý tài sản như sau:

1. Công ty quản lý tài sản thực hiện các biện pháp cơ cấu lại nợ nhằm hỗ trợ khách hàng vay sau đây:

 • a) Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, thời hạn trả nợ phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của khách hàng vay;
 • b) Áp dụng lãi suất của khoản nợ đã mua phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng vay và điều kiện thị trường;
 • c) Giảm một phần hoặc miễn toàn bộ số lãi đã quá hạn thanh toán mà khách hàng vay chưa có khả năng trả nợ.

2. Ngân hàng nhà nước hướng dẫn cụ thể việc cơ cấu lại nợ của công ty quản lý tài sản quy định tại khoản 1 điều này.

3. Trong trường hợp đánh giá khách hàng vay có khả năng phục hồi tốt, công ty quản lý tài sản xem xét, đầu tư, cung cấp tài chính để hỗ trợ khách hàng vay xử lý khó khăn tài chính tạm thời và phục hồi sản xuất kinh doanh.

4. Công ty quản lý tài sản thực hiện bảo lãnh cho khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng trong trường hợp đánh giá khách hàng có khả năng phục hồi tốt hoặc có dự án mới có hiệu quả đảm bảo trả được nợ vay”.

Xử lý tài sản bảo đảm các khoản nợ công ty đã mua

Theo điều 18 xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu mà công ty quản lý tài sản đã mua được quy định cụ thể:

1. Tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu mà công ty quản lý tài sản đã mua được xử lý theo thỏa thuận của các bên; nếu không có thỏa thuận thì tài sản bảo đảm được bán đấu giá.

2. Trường hợp không có thỏa thuận của các bên về xử lý tài sản bảo đảm, việc xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện thông qua các phương thức bán đấu giá sau đây:

 • a) Bán đấu giá qua tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp;
 • b) Công ty quản lý tài sản bán đấu giá.

Công ty quản lý tài sản lựa chọn, quyết định phương thức bán tài sản bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch.

3. Sau khi thu giữ, tiếp nhận tài sản bảo đảm từ bên giữ tài sản bảo đảm, công ty quản lý tài sản có quyền bán đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 điều này mà không cần sự đồng ý của bên bảo đảm. Công ty quản lý tài sản có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm cho bên sở hữu tài sản bảo đảm không muộn hơn 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức bán đấu giá.

4. Kết quả đấu giá, hợp đồng bán tài sản của công ty quản lý tài sản cho bên mua tài sản là căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính, công chứng, chứng thực, làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm và chấm dứt quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của bên bảo đảm hoặc bên sở hữu tài sản.

5. Trong trường hợp công ty quản lý tài sản bán đấu giá tài sản bảo đảm có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì người nhận chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

Thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

Trong trường hợp pháp luật quy định việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản phải có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu, hợp đồng mua bán tài sản giữa chủ sở hữu tài sản hoặc người phải thi hành án với người mua tài sản về việc xử lý tài sản bảo đảm thì hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp được dùng thay thế cho các loại giấy tờ này.

6. Trình tự, thủ tục tự tổ chức bán đấu giá tài sản của công ty quản lý tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá”.

Xử lý tiền thu hồi nợ những khoản được mua bằng trái phiếu đặc biệt

Điều 19 quy định xử lý tiền thu hồi nợ đối với các khoản nợ xấu được công ty quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt như sau”

1. Sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm, số tiền thu hồi nợ thông qua việc bán nợ, xử lý tài sản bảo đảm, khách hàng vay trả nợ, bên có nghĩa vụ trả nợ thanh toán được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay, bên có nghĩa vụ trả nợ.

2. Sau khi trừ đi số tiền phải trả cho công ty quản lý tài sản theo quy định tại điểm i khoản 1 điều 13 nghị định này, tổ chức tín dụng bán nợ được hưởng số tiền thu hồi nợ từ các khoản nợ xấu bán cho công ty quản lý tài sản do khách hàng vay trả nợ; bên có nghĩa vụ trả nợ, bên bảo đảm thanh toán; bán nợ; bán và xử lý tài sản bảo đảm.

3. Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy định của bộ luật dân sự và pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm”.

Kết luận

Trên đây là bài viết về VAMC là gì, chức năng, quyền hạn của tổ chức này. Hy vọng chúng tôi đã đem đến cho bạn những câu trả lời hữu ích nhất cho những thắc mắc của mình. Cùng theo dõi thêm nhiều bài viết trong chuyên mục Thuật ngữ – Kiến thức để cập nhật các thông tin hữu ích khác nhé!

Thông tin được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chú ý: Website Làm Chủ Tài Chính không phải ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm. Chúng tôi chỉ tập hợp những ứng dụng cho vay từ các công ty được cấp phép và hướng dẫn, gợi ý khoản vay phù hợp cho khách hàng!