Lưu ý: Nếu có góp ý bổ sung vui lòng liên hệ: lamchutaichinh.vn@gmail.com

Lợi Tức Là Gì? Ý Nghĩa Và Công Thức Tính Tỷ Suất Lợi Tức

3/5 - (2 bình chọn)
2583 Views

Trong kinh doanh đầu tư có nhiều khái niệm mà người tham gia cần phải nắm được cơ bản. Lợi tức hay cổ tức được hiểu là lợi nhuận, tiền lãi khi đầu tư một dự án nào đó. Vậy chính xác lợi tức là gì? Lợi tức có ý nghĩa thế nào tới doanh nghiệp.

Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này.

Xem thêm:

Lợi Tức Là Gì? 

Lợi tức chính là phần lợi nhuận, tiền lãi sinh ra khi kinh doanh buôn bán hàng hoặc gửi tiết kiệm vào ngân hàng hoặc đầu tư vào các dự án sinh lời. Ta có thể định nghĩa lợi tức dưới góc độ của nhà đầu tư vốn và góc độ của người sử dụng vốn.

  • Đối với nhà đầu tư, lợi tức là tiền lãi sau khi đã bỏ vốn đầu tư vào dự án kinh doanh trong một thời gian nhất định. Hay chính là khoảng chênh lệch giữa số tiền thu về và số tiền bỏ ra khi đầu tư.
  • Đối với người sử dụng vốn, lợi tức chính là số tiền người đi vay phải trả cho người cho vay sau khi sử dụng vốn vay trong một thời gian nhất định. Người cho vay có thể gặp phải rủi ro khi người đi vay không trả lãi hoặc không trả cả vốn vay.
Loi tuc la gi
Lợi tức là gì

Lợi tức có nhiều tên gọi khác nhau tùy theo từng trường hợp như:

  • Trong chứng khoán, lợi tức còn gọi là cổ tức.
  • Trong tiết kiệm tiền gửi, lợi tức còn gọi là lãi suất.
  • Trong kinh doanh đầu tư, lợi tức còn gọi là lợi nhuận.

Tỷ Suất Lợi Tức Là Gì? 

Tỷ suất lợi tức là tỷ số giữa lợi tức thu được so với vốn đầu tư ban đầu trong một đơn vị thời gian ( thường tính theo năm). Trong vay vốn ngân hàng, tỷ suất lợi tức chính là lãi suất vay vốn. Tỷ suất lợi tức được tính theo công thức:

Z’=(Z / tổng vốn) x 100%

Trong đó Z’ là tỷ suất lợi tức, Z là lợi tức.

Thuế Lợi Tức Là Gì?

Thuế lợi tức chính là khoản thuế trực thu đánh vào lợi tức của các cơ sở kinh doanh sản xuất. Theo quy định trong Luật thuế lợi tức thì các đối tượng phải nội thuế là cá nhân, tổ chức có lợi tức từ các hoạt động kinh doanh sản xuất, xây dựng, vận tải, ăn uống, dịch vụ… trên lãnh thổ Việt Nam.

Phân Loại Và Công Thức Tính Tỷ Suất Lợi Tức 

Trên thị trường có các loại lợi tức đó là lợi tức trên cơ sở chiết khấu ngân hàng, lợi tức theo thời gian nắm giữ, lợi tức hiệu dụng năm, lợi tức thị trường tiền tệ.

Lợi Tức Hiệu Dụng Năm 

Lợi tức hiệu dụng năm là loại lợi tức thường được dùng để tính các khoản lợi nhuận từ các cơ hội đầu tư có sẵn, thay thế cho việc tính lãi kép và mang tính chính xác cao hơn. Lãi kép là lãi thu được từ lãi. Công thức tính lợi tức hiệu dụng năm là

EAY = (1+HPY)^(365/t) – 1.

Trong đó: HPY là lợi tức trong khoảng thời gian đầu tư, t là số ngày đến hạn đáo hạn.

Lợi Tức Thị Trường Tiền Tệ 

Lợi tức thị trường tiền tệ hay nói cách khác là lợi tức tương đương chứng chỉ tiền gửi. Lợi tức thị trường tiền tệ là công cụ để so sánh khoản lãi từ thị trường tiền tệ với trái phiếu kho bạc tính dựa trên 360 ngày. Công thức lợi tức thị trường tiền tệ:

Lợi tức = (360/YBD)/(360 – t x YBD)

Lợi Tức Theo Thời Gian Nắm Giữ

Khoản lợi tức này được tính dựa trên cơ sở thời gian nắm giữ với công thức tính cụ thể là:

Lợi tức = (P1 – P0 + D1) / P0.

Trong đó: P là số tiền nhận khi đáo hạn, P0 là giá mua của khoản đầu tư, D1 là số tiền được trả vào ngày đáo hạn.

Lợi Tức Trên Cơ Sở Chiết Khấu Ngân Hàng

Chúng ta hiểu rằng, lợi nhuận dựa trên cơ sở chiết khấu chính là sự chênh lệch giữa số tiền khách hàng nắm giữ trái phiếu được trả khi đáo hạn và nhà đầu tư trả khi mua nó. Lợi tức chính là tỉ lệ phần trăm của số tiền chênh lệch đó. Công thức tính lợi tức là:

 Lợi tức = (chiết khấu / mệnh giá) x ( 360/ ngày đến hạn đáo hạn) 

Lợi Tức Và Lãi Suất Khác Nhau Như Thế Nào?

Lợi tức và lãi suất là hai khái niệm khác nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau:

  • Lãi suất là phần trăm tiền gốc phải trả trong một thời gian đã được xác định từ trước, thông thường sẽ được tính theo năm.
  • Lãi suất tín dụng là tỷ lệ so sánh giữa số lợi tức thu được với số vốn cho vay phát ra trong một thời kỳ nhất định.

Ý Nghĩa Của Lợi Tức Trong Doanh Nghiệp Hiện Nay

Lợi tức vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Lợi tức là loại nhuận thu được trừ đi các khoản chi phí sản phẩm hàng hóa và thuế. Nó sẽ thể hiện hiệu quả kinh doanh cả năm của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định.

Kết Luận 

Lợi tức là gì? Lợi tức là phần lợi nhuận, doanh thu hoặc tiền lãi khi đầu tư vào dự án kinh doanh hoặc đơn giản là gửi tiết kiệm ngân hàng. Nó thể hiện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong cả một thời gian dài, hoặc trong 1 năm.

Thông tin được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn

3/5 - (2 bình chọn)
Chú ý: Website Làm Chủ Tài Chính không phải ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm. Chúng tôi chỉ tập hợp những ứng dụng cho vay từ các công ty được cấp phép và hướng dẫn, gợi ý khoản vay phù hợp cho khách hàng!