Biểu Phí MSB (Maritime Bank) Cập Nhật Mới Nhất Năm 2023

0
3925

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Maritime Bank MSB được thành lập năm 1991. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, MSB càng ngày càng được rất nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Biểu phí MSB được cập nhật chi tiết trong bài sau.

Xem thêm:

Biểu Phí MSB Chuyển Tiền Khác Ngân Hàng

Bieu phi msb
Phí chuyển tiền liên ngân hàng MSB

Ngân hàng MSB có nhiều loại tài khoản thanh toán, ví dụ như M-Money, M-Payroll, M1, M-FCB, M-Premier… Mức phí chuyển tiền liên ngân hàng của mỗi loại tài khoản sẽ khác nhau. Cụ thể là:

Dịch vụ chuyển tiền trong nướcM-premierM-FCB1M-FCB2M1M-MoneyM-Payroll
Chuyển khoản đi ngoài Maritime Bank sau 2 ngày làm việc
Cùng Tỉnh/Thành phốMiễn phí0.01%/số tiền giao dịch0.03%/số tiền giao dịch
(TT: 10.000 vnđ, TĐ: 1.000.000 vnđ)(TT: 20.000 vnđ, TĐ: 1.000.000 vnđ)
Khác Tỉnh/Thành phố0.01%/số tiền giao dịch (TT: 10.000 vnđ, TĐ: 1.000.000 vnđ)0.03%/số tiền giao dịch (TT: 10.000 vnđ, TĐ: 1.000.000 vnđ)0.05%/số tiền giao dịch (TT: 20.000 vnđ, TĐ: 1.000.000 vnđ)
Chuyển khoản trong vòng 02 ngày làm việc (không kể chủ nhật, ngày lễ) kể từ ngày ghi có vào tài khoản (bao gồm cả tất toán tiết kiệm trong vòng 2 ngày làm việc)
Cùng Tỉnh/Thành phố0.03%/số tiền giao dịch vượt quá 1 tỷ vnđ/ngày0.01%/số tiền giao dịch từ 500 triệu trở xuống 0.04%/số tiền giao dịch vượt quá 500 triệu vnđ/ngày0.01%/số tiền giao dịch từ 200 triệu trở xuống 0.04%/số tiền giao dịch vượt quá 200 triệu vnđ/ngày0.03%/số tiền giao dịch từ 100 triệu trở xuống 0.04%/số tiền giao dịch vượt quá 100 triệu vnđ/ngày0.06%/số tiền giao dịch
Khác Tỉnh/Thành phố0.01% số tiền giao dịch từ 1 tỷ vnđ trở xuống 0.04%/số tiền giao dịch vượt quá 1 tỷ vnđ/ngày0.01%/số tiền giao dịch từ 500 triệu trở xuống 0.05%/số tiền giao dịch vượt quá 500 triệu vnđ/ngày0.03%/số tiền giao dịch từ 200 triệu trở xuống 0.06%/số tiền giao dịch vượt quá 200 triệu vnđ/ngày0.03%/số tiền giao dịch từ 100 triệu trở xuống 0.06%/số tiền giao dịch vượt quá 100 triệu vnđ/ngày0.08%/số tiền giao dịch
Phí chuyển tiền tối thiểu tối đaTT: 10.000 vnđ; TĐ: 1.000.000 vnđ

Biểu Phí Thẻ Ghi Nợ Nội Địa MSB

Các loại thẻ ATM MSB sẽ được áp dụng một số loại phí dịch vụ như phí phát hành, phí thường niên, phí rút tiền, phí chuyển khoản liên ngân hàng, phí truy vấn/ tra soát/ in sao kê, hóa đơn…

Danh mục phíMức phí
Phí phát hành thẻ MSB lần đầuMiễn phí
Phí thường niênMiễn phí
Phí phát hành thẻ (trường hợp thẻ mất, hỏng)50.000 VND/lần
Phí phát hành lại PIN20.000 VND/lần
Phí rút tiền trên máy ATM của MSBRút tiền: 1000 VND/lần

Chuyển khoản nội bộ: Miễn phí

Phí rút tiền tại ATM của các ngân hàng khác3000 VND/lần
Truy vấn số dư, in sao kê, đổi mã PIN tại ATM của MSBMiễn phí
Truy vấn số dư, in sao kê, đổi mã PIN tại ATM của các ngân hàng khác3000 VND/lần
Phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 trên ATM MSB10.000 VND/lần
Phí tra soát/khiếu nại100.000 VND/lần (chỉ thu nếu chủ thẻ khiếu nại không đúng)
In hóa đơn trên ATM MSB500 VND/hóa đơn

Biểu Phí Thẻ Ghi Nợ Quốc Tế

Phí giao dịch của các loại thẻ ghi nợ quốc tế thường sẽ cao hơn phí của thẻ nội địa.

Danh mục phíSố tiền (VNĐ)
Phí phát hành thẻ lần đầuMiễn phí
Phí thường niênThẻ FCB Platinum: Thẻ gắn trên tài khoản FCB được miễn phí; Thẻ gắn trên TK khác: 200.000 VND

Thẻ Easy Shop Premium: Miễn phí

Thẻ Easy Shop: 100.000 VND

Thẻ đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB: 120.000 VND (Miễn phí năm đầu)

Thẻ đồng thương hiệu Vpoint-MSB: 99.000 VND (Miễn phí năm đầu)

Phí phát hành lại thẻThẻ FCB Platinum và thẻ đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB và Vpoint-MSB 100.000 vnđ/lần

Các thẻ Easy Shop: 50.000 vnđ/lần

Phí phát hành lại PIN20.000 VND/lần
Phí rút tiền tại ATM Maritime BankThẻ Easy Shop và Thẻ đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB: Miễn phí 2 GD đầu tiên trong tháng. Từ giao dịch thứ 3 thu phí 1.000 VND/lần

Thẻ đồng thương hiệu Vpoint-MSB: 1.000 VND/lần

Các thẻ còn lại miễn phí

Phí rút tiền tại ATM nội địa khácThẻ FCB Platinum:

Thẻ gắn trên tài khoản FCB: Miễn phí;

Thẻ gắn trên TK khác: Miễn phí 2 GD đầu tiên trong tháng. Từ GD thứ 3 thu phí 3.000 VND/lần

Thẻ Easy Shop Premium và Easy Shop, Thẻ đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB: Miễn phí 2 GD đầu tiên trong tháng. Từ giao dịch thứ 3 thu phí 3.000 VND/lần

Thẻ Easyshop Premium for Mpayroll: Miễn phí

Thẻ đồng thương hiệu Vpoint-MSB: 3.000 VND/lần

Phí rút tiền tại ATM nước ngoài4%/số tiền giao dịch (Tối thiểu: 100.000 VND)
Phí giao dịch phi tài chính tại ATM Maritime BankTại ATM của các Ngân hàng khác:

Tại ATM của MSB: Miễn phí hầu hết các thẻ, thu 1.000 VND/lần với các thẻ đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB, Vpoint-MSB

Thẻ FCB Platinum: Thẻ gắn trên tài khoản FCB: Miễn phí

Thẻ gắn trên TK khác: Miễn phí 2 GD đầu tiên trong tháng. Từ GD thứ 3 thu phí 1.000 VND/lần

Thẻ Eayshop Premium for Mpayroll: Miễn phí

Thẻ Easy Shop Premium và Thẻ Easy Shop: Miễn phí 2 GD đầu tiên trong tháng. Từ GD thứ 3 thu phí 1.000 VND/giao dịch

Thẻ đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB và Vpoint-MSB: 3.000 VND/lần

Tại ATM nước ngoài: 10.000 VND/lần

Phí xử lý giao dịch bằng ngoại tệ3%/số tiền giao dịch
Phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 247 trên ATM10.000 VND/lần

Biểu Phí Thẻ Tín Dụng MSB

Bieu phi msb
Biểu phí thẻ tín dụng MSB

Thẻ tín dụng MSB đang có một số loại phí dịch vụ như phí phát hành, phí thường niên, phí rút tiền mặt, phí phạt chậm thanh toán…

Phí Phát Hành

Ngân hàng MSB hiện tại đang ưu đãi miễn phí phát hành tất cả các loại thẻ tín dụng kể cả thẻ chính và thẻ phụ. Khách hàng đủ điều kiện sẽ được phát hành thẻ tín dụng tiêu trước trả sau hoàn toàn miễn phí.

Phí Thường Niên

Phí thường niên hay còn được gọi là phí duy trì MSB. Khách hàng sẽ phải đóng phí duy trì thẻ mỗi năm với mức phí cụ thể như sau:

Tên thẻPhí thường niên thẻ chính (VND)Phí thường niên thẻ phụ (VND)
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Blue199.000199.000
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum White499.000199.000
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Black1.200.00090.000
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum FCB1.200.00090.000
Thẻ tín dụng đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB499.00090.000
Thẻ tín dụng liên kết Vpoint – MSB199.000199.000
Thẻ tín dụng MSB Visa Online299.000299.000
Thẻ tín dụng du lịch MSB Visa599.000199.000

Phí Rút Tiền Mặt

Thẻ tín dụng của ngân hàng MSB ( kể cả thẻ chính và thẻ phụ) có thể rút tiền mặt với phí theo quy định là 4% số tiền rút, tối thiểu phí là 50.000 VND.

Phí Phạt Chậm Thanh Toán Thẻ Tín Dụng

Các loại thẻ tín dụng thông thường được miễn lãi trong vòng 45 ngày. Khách hàng có thể tiêu trước, nhưng tới trước hạn phải thanh toán tiền đã tiêu lại cho ngân hàng hoặc ít nhất là trả số tiền tối thiểu theo quy định của ngân hàng. Trường hợp chậm thanh toán sẽ bị tính phí phạt cụ thể là:

Tên thẻPhí chậm trả nợ thẻ tín dụng (% số tiền chậm trả)
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Blue6%
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum White4,5%
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Black3%
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum FCB3%
Thẻ tín dụng đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB3%
Thẻ tín dụng liên kết Vpoint – MSB3%
Thẻ tín dụng MSB Visa Online3%
Thẻ tín dụng du lịch MSB Visa4,5%

Các Loại Phí Khác

Ngoài những loại phí trên thì khi sử dụng thẻ tín dụng của MSB cũng có thể phát sinh thêm một số loại phí khác theo quy định.

Loại phíMức phí (VND)
Phí truy vấn số dư5.000 (áp dụng cho tất cả các thẻ)
Phí cấp bản sao sao kê/bản50.000 (trừ thẻ Platinum Blue và thẻ Visa Online là 100.000 VND)
Phí thay đổi hạng thẻ100.000 (áp dụng cho tất cả các thẻ)
Phí thay thế thẻ bị mất
  • Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Blue: 199.000
  • Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum White: 199.000
  • Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Black: 99.000
  • Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum FCB: 99.000
  • Thẻ tín dụng đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB: 199.000
  • Thẻ tín dụng liên kết Vpoint – MSB: 199.000
  • Thẻ tín dụng MSB Visa Online: 299.000
  • Thẻ tín dụng du lịch MSB Visa: 199.000

Một số câu hỏi về biểu phí MSB

Số dư tối thiểu MSB trong thẻ ngân hàng là bao nhiêu?

Để duy trì thẻ không bị gián đoạn trong quá trình sử dụng thì số dư tối thiểu tài khoản là 50.000 (VND)

Làm thẻ msb có mất phí không?

Mở thẻ ATM MSB có mất phí không? Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thẻ của mình, hiện nay ngân hàng MSB không thu phí phát hành thẻ. Vì vậy, khách hàng sẽ được mở thẻ MIỄN PHÍ.

MSB rút tối đa bao nhiêu tiền 1 ngày?

Hạn mức rút tiền tại cây ATM Maritime Bank là 10.000.000 VND/lần và tối đa 100.000.000 VND/ngày. Do đó, nếu bạn muốn rút số tiền lớn hơn 10.000.000 VND thì phải thực hiện thao tác rút tiền nhiều lần.

Kết Luận

Bài viết thuộc danh mục Biểu phí ngân hàng đã tổng hợp đầy đủ và chi tiết về biểu phí MSB các dịch vụ chuyển tiền, phí thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế… Qua thông tin trên, hy vọng khách hàng đã có thể tham khảo, lựa chọn và chủ động để tham gia giao dịch tại ngân hàng MSB. Ngoài ra, các bạn cũng có thể liên hệ tổng đài MSB 19006083 để được giải đáp các thắc mắc nhé.

Thông tin được tổng hợp bởi Lamchutaichinh.vn

4.5/5 - (2 bình chọn)
Mình là Nguyễn Thành, một Blogger với hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và fintech. Hi vọng những kiến thức được mình chia sẻ trên Làm Chủ Tài Chính sẽ giúp việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng một cách thông minh, đơn giản và hiệu quả nhất.