Lưu ý: Nếu có góp ý bổ sung vui lòng liên hệ: lamchutaichinh.vn@gmail.com

Vòng Quay Tài Sản Cố Định Là Gì? Ý Nghĩa Như Thế Nào?

2.3/5 - (6 bình chọn)
3450 Views

Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe đến việc dựa vào tỉ số vòng quay tài sản cố định để đánh giá mức độ hoạt động của doanh nghiệp trong việc đầu tư vào tài sản cố định để tạo ra doanh thu. Vậy vòng quay tài sản cố định là gì? Cách tính chúng ra sao?

Bài viết dưới đây Làm Chủ Tài Chính sẽ mang đến đầy đủ các thông tin liên quan đến thuật ngữ này, mời các bạn cũng tham khảo với chúng tôi nhé!

Xem thêm:

Tỉ lệ vòng quay tài sản cố định (FAT) là gì?

Tỉ lệ vòng quay tài sản cố định (Fixed Asset Turnover Ratio), viết tắt là FAT, thường được các nhà đầu tư phân tích, xem xét và đánh giá để đo lường hiệu suất hoạt động của công ty trong việc sử dụng tài sản cố định để tạo ra doanh thu.

Tỉ lệ vòng quay tài sản cố định (FAT) là gì?
Tỉ lệ vòng quay tài sản cố định (FAT) là gì?

Tỉ lệ này so sánh số liệu doanh thu thuần trong báo cáo thu nhập với tài sản cố định trong bảng cân đối kế toán và đo lường khả năng tạo ra doanh thu thuần từ việc đầu tư vào các tài sản cố định như nhà máy, thiết bị, tài sản, bất động sản (PP&E).

Tài sản cố định được sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh, là loại tài sản có giá trị kinh tế rất lớn và có thể dùng được trong nhiều giai đoạn sản xuất. Số dư tài sản cố định thường được các doanh nghiệp sử dụng như một khoản khấu hao lũy kế. Nếu tỉ lệ vòng quay tài sản cố định cao, điều đó cho thấy công ty đã sử dụng tài sản cố định một cách hiệu quả trong việc tạo ra doanh thu.

Vòng quay tài sản cố định (FAT) có khác gì so với vòng quay tổng tài sản?

Chỉ số vòng quay tài sản cố định (FAT) cho biết khả năng tạo ra doanh thu từ việc đầu tư vào tài sản cố định.

Tổng tài sản của doanh nghiệp bao gồm tất cả các nguồn lực mà doanh nghiệp sở hữu, đó có thể là tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn và thể hiện giá trị sở hữu thông qua việc được chuyển đổi thành tiền mặt.

Và vòng quay tổng tài sản là chỉ số tài chính dùng để đo lường giá trị doanh thu của một doanh nghiệp so với tổng giá trị tài sản của nó. Công thức tính chỉ số vòng quay tổng tài sản như sau:

Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu ròng/ Tổng tài sản bình quân

Trong đó:

  • Doanh thu ròng (doanh thu thuần): là tổng doanh thu của doanh nghiệp sau khi đã trừ các khoản chi phí như: chiết khấu hàng bán, giảm giá, hàng bị hoàn trả,…
  • Tổng tài sản bình quân: được tình bằng giá trị trung bình của tổng tài sản đầu kỳ và cuối kỳ của doanh nghiệp.

Tỷ lệ này cho biết với mỗi đồng đầu tư vào tài sản thì doanh nghiệp sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần tương ứng.

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa vòng quay tài sản cố định và vòng quay tổng tài sản. Mặc dù, cả hai chỉ số này đều đo lường, phản ánh mức độ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhưng hệ số vòng quay tài sản xem xét tổng tài sản bình quân ở mẫu, trong khi tỷ số vòng quay tài sản cố định chỉ xem xét giá trị của tài sản cố định vì đây là loại tài sản chiếm tỉ trọng lớn trong doanh nghiệp và các chủ doanh nghiệp thường dựa vào đó để đánh giá mức độ hiệu quả mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Công thức tính tỉ lệ vòng quay tài sản cố định (Fixed Asset Turnover Ratio)

Công thức tính tỉ lệ vòng quay tài sản cố định (Fixed Asset Turnover Ratio)
Công thức tính tỉ lệ vòng quay tài sản cố định (Fixed Asset Turnover Ratio)

Công thức tính tỉ lệ vòng quay tài sản cố định (Fixed Asset Turnover Ratio):

Vòng quay tài sản cố định = Doanh thu ròng/ Tổng tài sản cố định bình quân

Trong đó:

  • Doanh thu ròng (doanh thu thuần): là tổng doanh thu mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi các khoản như: giảm giá hàng bán, chiết khấu bán hàng, phụ cấp bán hàng, hàng hoàn trả, các chi phí liên quan đến thuế.
  • Tổng tài sản cố định bình quân: lấy số dư đầu kỳ trừ đi số dư cuối kỳ của tổng tài sản cố định, sau đó chia cho 2.

Tỉ lệ này cho biết: với mỗi đồng tài sản cố định tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu tương ứng.

Ví dụ minh họa

Một doanh nghiệp A có tổng doanh thu là 200 triệu đồng, trong đó, chi phí của sản phẩm bị lỗi là 10 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp là 100 triệu đồng. Khi đó, tỉ lệ vòng quay tài sản cố định tại thời điểm đó được xác định bằng (200 – 10)/100 = 1,9.

Như vậy, với 1 triệu đồng đầu tư vào tài sản cố định, doanh nghiệp A tạo ra 1,9 triệu đồng doanh thu.

Ngoài ra, tỉ lệ này còn được coi là thước đo trong ngành sản xuất thực hiện mua các tài sản như nhà máy, thiết bị, tài sản, bất động sản (PP&E) để tăng sản lượng đầu ra. Khi một công ty thực hiện các giao dịch mua đáng kể như vậy, các nhà đầu tư sẽ dùng tỉ lệ này để theo dõi xem tài sản cố định mới có làm tăng doanh số của doanh nghiệp trong những năm tiếp theo không.

Tóm lại, các khoản đầu tư lớn vào tài sản cố định thường đại diện cho phần lớn tổng tài sản của công ty. Tỉ lệ vòng quay tài sản được tính toán hàng năm để phản ánh xem một công ty đã biết cách sử dụng hiệu quả những tài sản cố định của mình để tạo ra doanh thu tối ưu cho công ty hay chưa.

Tại sao tỷ số vòng quay tài sản cố định lại quan trọng trong vận hành doanh nghiệp?

Nhìn chung, các khoản đầu tư vào tài sản cố định thường có xu hướng đại diện cho phần lớn tổng lượng tài sản của doanh nghiệp. Các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ dựa vào tỷ số vòng quay tài sản cố định để đánh giá doanh nghiệp đó việc sử dụng tài sản cố định ra sao trong việc tạo ra doanh thu.

Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, họ sẽ phải đầu tư một khối lượng máy móc, thiết bị lớn và tồn nhiều chi phí cho các hoạt động này.

Bên cạnh đó, tỷ số này cũng vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp vay mượn tiền để đầu tư và giúp họ nhận biết rằng doanh nghiệp liệu có tạo ra đủ doanh thu từ các thiết bị, máy móc mới để trả khoản vay mà doanh nghiệp đã vay mượn hay không.

Ngoài ra, việc so sánh tỉ lệ đó qua từng năm cũng là việc quan trọng không kém. Việc so sánh này cho biết tình hình hoạt động của công ty được cải thiện tốt hơn hay kém đi qua các năm.

Không những vậy, việc so sánh tỷ số vòng quay tài sản cố định của các công ty khác nhau trong ngành nghề cũng rất quan trọng. Nó giúp cho doanh nghiệp xác định được tình hình hoạt động của công ty so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành để từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp.

Mặc khác, các chỉ số này sẽ giúp nhà đầu tư ước tính được tỉ lệ hoàn vốn khi quyết định đầu tư vào tài sản, đặc biệt là đối với ngành cần nhiều máy móc, thiết bị để phục vụ cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Vòng quay tài sản cố định (FAT) như thế nào là tốt?

Nếu một công ty có tỉ số vòng quay tài sản cố định cao hơn so với các công ty khác hoạt động trong cùng lĩnh vực, chứng tỏ công ty đó đã sử dụng tài sản cố định của mình một cách hiệu quả hơn so với đối thủ cạnh tranh trong việc tạo ra doanh thu.

Tuy nhiên, một công ty có vòng quay tài sản cố định thấp thì không có nghĩa là công ty đó kinh doanh không hiệu quả, vì có trường hợp công ty đã bán bớt các máy móc, thiết bị có giá trị và tham gia thực hiện các chiến lược đầu tư kinh doanh ở phạm vi bên ngoài công ty.

Ngoài ra, việc sở hữu tỉ lệ đó thấp còn thể hiện rằng doanh nghiệp đó hiện chưa sử dụng hết tài sản của mình ở mức tối đa, vấn đề này tồn tại do một số nguyên nhân sau:

  • Doanh nghiệp hiện đang sản xuất những mặt hàng và đầu tư vào máy móc cung ứng để cho ra những thành phẩm nhưng các thành phẩm đó chưa thực sự đáp ứng nhu cầu, mong muốn của khách hàng. Điều này dẫn đến khả năng chi tiêu, tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ thấp và không đạt hiệu quả.
  • Do doanh nghiệp đánh giá quá cao nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm
    mà họ cung cấp và đầu tư một cách mù quáng vào máy móc để thực hiện sản xuất trong khi lại không có nhiều khách hàng tiêu thụ.
  • Do các vấn đề trong chuỗi dây chuyền sản xuất khiến cho việc sản xuất bị trì trệ, không đạt được số lượng sản phẩm đề ra, dẫn đến doanh số bán hàng thấp hơn so với dự kiến.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý rằng không có bất kỳ tỉ lệ hay quy định chính xác nào để đánh giá mức độ hoạt động của công ty có hiệu quả hay không thông qua việc đầu tư vào tài sản để tạo ra doanh thu.

Việc xem xét tỉ lệ vòng quay tài sản cố định có tốt không thì doanh nghiệp thường so sánh tỉ số gần đây nhất của doanh nghiệp với các thời kỳ kinh doanh trước đó hoặc so sánh với tỉ số của các doanh nghiệp đối thủ trong cùng lĩnh vực.

Hạn chế của việc sử dụng tỉ lệ quay vòng tài sản cố định

Trong các giai đoạn chậm phát triển, doanh số bán hàng của công ty có thể có tỉ lệ thấp hơn theo chu kì, vì vậy tỉ lệ này cần được xem xét trong một vài khoảng thời gian khác nhau.

Ngoài ra, công ty có thể thuê thêm đơn vị bên ngoài trong một số giai đoạn của quá trình sản xuất để giảm bớt sự phụ thuộc vào tài sản và cải thiện tỉ lệ vòng quay tài sản cố định, trong khi vẫn cố gắng duy trì dòng tiền ổn định và các nguyên tắc kinh doanh cơ bản khác.

Các công ty có tỉ lệ vòng quay tài sản mạnh vẫn có thể mất tiền vì doanh thu được tạo ra từ tài sản cố định không thể hiện được tối đa khả năng tạo ra lợi nhuận bền vững hoặc dòng tiền tốt.

Kết luận

Hi vọng sau bài viết này, bạn đọc đã hiểu rõ hơn về vòng quay tài sản cố định cũng như tầm quan trọng trong việc đánh giá chính xác tỉ lệ đó trong một doanh nghiệp. Đây là thông tin hữu ích mà bất cứ ai đang kinh doanh hay xây dựng doanh nghiệp đều nên biết để có chiến lược phát triển phù hợp.

Thông tin được biên tập bởi Lamchutaichinh.vn

2.3/5 - (6 bình chọn)
Chú ý: Website Làm Chủ Tài Chính không phải ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm. Chúng tôi chỉ tập hợp những ứng dụng cho vay từ các công ty được cấp phép và hướng dẫn, gợi ý khoản vay phù hợp cho khách hàng!